top of page

תקנון ומדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: ספטמבר 2020
ברוכים הבאים לאתר הופה ("האתר") המופעל על ידי חברת נמוגו טכנולוגיות בע"מ ("החברה"). החברה מפעילה את האתר ללא מטרת רווח ובשיתוף עם עיריית תל אביב, וזאת במטרה לסייע ביצירת קשר בין יוצרים ואמנים בתחומים שונים לבין חברות וצרכנים פרטיים, ולסייע לסקטור התרבות ואמנויות הבמה בתקופת הקורונה. השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף לתקנון ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), ולהוראות נוספות של החברה ככל שמצוינות ו/או יהיו מצוינות באתר.
השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה שכן תנאי השימוש חלים על כל מי שמשתמש באתר ("משתמש" או "אתה") ו/או בשירותים המוצעים בו. יובהר, כי על ידי שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו, ובפרט הזמנת חוויה, המשתמש מאשר את האמור בתנאי השימוש. במידה שמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש או לכל חלק מהם, הוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים, לכל מטרה.

1. האתר
1.1.    האתר מספק פלטפורמה ("הפלטפורמה") ליצירת קשר בין יוצרים ואמנים המציעים חוויות בתחומים שונים (כגון הופעות, קונצרטים, הרצאות, חוויות לילדים, שיעורים פרטיים, ספורט ואוכל, ועוד) ("אמנים" ו-"חוויה/יות", בהתאמה), לבין משתמשים המעוניינים להזמין ולרכוש חוויות כאמור (""מזמינים").  
1.2.    החברה מספקת את הפלטפורמה לפרסום חוויות וקישור בין אמנים ומזמינים בלבד, והיא איננה מספקת חוויות כלשהן. הזמנת החוויה, התשלום בגינה ואספקתה מתבצעים באופן ישיר בין האמן לבין למזמין ובאחריותם בלבד.  
1.3.    החברה אינה קשורה באופן כלשהו לחוויות המפורסמות באמצעות הפלטפורמה, אינה בוחנת או מסננת חוויות, אינה מארגנת, מנהלת או מקיימת את החוויה, אינה תומכת או מקדמת את החוויה (פרט לפרסומה וסיוע ביצירת קשר בין האמן למזמין), והיא אינה נותנת כל ערובה שהיא ביחס לחוויה או לאמן, ואינה אחראית בשום צורה לאיכות, טיב, תקינות, חוקיות, קיום, התאמה, זמינות, או לכל פער אחר בין ציפיות המשתמש לגבי החוויה לבין המציאות. האמן הנו האחראי היחיד לכלל ההיבטים הכרוכים בקיום החוויה או אי קיומה, ולכל טענה ו/או נזק הקשורים בה. 
1.4.    במידה ונתקלתם בתוכן אסור באתר, אנא פנו אלינו לכתובתhopa@namogoo.com  עם המידע הרלוונטי.
"תוכן אסור" – תוכן כלשהו, לרבות טקסט, תמונות, קבצי וידיאו/אודיו וכיוצ"ב, אשר הינו פוגעני או בלתי הולם, ובכלל זה, בין היתר, תוכן בעל אופי גס, בוטה, אלים, מסית, מאיים, מטריד, בריוני, גזעני, מיזוגני או פרובוקטיבי; תוכן פורנוגרפי; תוכן שפוגע או עשוי לפגוע בפרטיות של אדם אחר; תוכן שמהווה לשון הרע; תוכן הפוגע או מפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא (לרבות שימוש לא מורשה בתכנים של צד שלישי); תוכן בלתי חוקי או כזה אשר מעודד התנהגות בלתי חוקית או אלימה, תוכן הכולל ביטויי גנאי או שפה מעליבה; תוכן המחפיץ אדם אחר; תוכן הקשור להימורים או שימוש בסמים וכדומה.
2. רישום לאתר
2.1.    הזמנת חוויות
לצורך הזמנת חוויה בפלטפורמה, משתמשי האתר נדרשים תחילה להרשם לאתר על ידי מסירת פרטים בסיסים כגון שם מלא, כתובת מייל וטלפון, ולאחר מכן לבחור חוויה ולהשלים את פרטי ההזמנה המבוקשת. הפרטים כאמור ישלחו אוטומטית אל האמן לצורך יצירת קשר על ידו וכן ישמרו על ידי האתר לצורך שימוש עתידי של המזמין. 
2.2.    רישום אמנים
לצורך פרסום חוויות באמצעות הפלטפורמה, האמנים נדרשים תחילה ליצור חשבון משתמש, וזאת בין היתר על ידי הזנת הפרטים הבאים: שם פרטי ומשתמש, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תמונת פרופיל לפרסום באתר, שם במה ומידע נוסף אודות האמן. לאחר יצירת החשבון, האמן נדרש למלא פרטים בדבר החוויה המוצעת, כגון סוג החוויה, מה היא כוללת, אורכה, ומחירים. 
הפרטים האמורים יועברו אל מפעילי האתר אשר יבחנו את החוויה המוצעת ויחליטו, על פי שיקול דעתם הבלעדי, האם לאשר את החוויה לפרסום באתר או לא. יובהר, כי החברה אינה מתחייבת לאשר כל חוויה וזאת בין היתר בהתבסס על תוכן החוויה, טיבה, והתאמתה לפלטפורמה. החברה שומרת את הזכות לסרב לפרסם חוויה כלשהי באתר, ללא נימוק.
אין לפרש או לראות את האמור בסעיף זה, כהתחייבות של החברה לגבי תוכן החוויה או התאמתה למזמין זה או אחר או לתקנון זה, תוכן החוויה, תנאיה וביצועה הינם באחריות המלאה והבלעדית של האמן. 
2.3.    ההרשמה לאתר, לרבות יצירת חשבון, היא אישית ואינה ניתנת להעברה. רק אמנים מעל גיל 18 רשאים לפרסם חוויה בפלטפורמה. 

3. הצהרות והתחייבויות האמנים
3.1.    אמנים אשר מפרסמים חוויות באתר, מצהירים ומתחייבים כי הנם אחראים באופן בלעדי ומלא לפרסום החוויה, לפעילות ולכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מהפרסום האמור, לחוויה המפורסמת, ביטולה, לתוכן החוויה, לרבות  איכותה, תקינותה, חוקיותה, התאמתה, זמינותה, וקיומה וכל הסתמכות אחרת על המידע הכלול באתר לגביה אשר סופק על ידי האמן, והאמן מצהיר ומאשר כי לחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לפרסום ולפעילות. 
3.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האמנים מצהירים ומאשרים, כי ידוע להם שהחברה תהא רשאית להסיר ולמחוק, בכל עת, כל חוויה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת בין היתר, אך לא רק, משום שאינה תואמת את אופי האתר, שתוכנה כולל תוכן אסור (כהגדרתו לעיל) או מטעה, שאינה עומדת בתנאי השימוש או שעלולה לפגוע באופן אחר במשתמשים, צדדים שלישיים או בחברה.
3.3.    אמן הבוחר לפרסם את החוויה המוצעת על ידו באתר, מצהיר ומתחייב, כי הינו האמן המספק את החוויה, או מורשה מטעמו של האמן (סוכן), כי הוא אינו מתחזה לאמן אחר או מציג מצג מטעה כלשהו לגבי עצמו או החוויה, כי הינו בעל כל הזכויות הנדרשות לשם פרסום החוויה באתר וביצוע החוויה, לרבות כל זכויות היוצרים הקשורות בתוכן החוויה, כי תוכן החוויה אינו תוכן אסור, כהגדרתו בסעיף ‏1.4 וכי הוא נותן לחברה רישיון כלל עולמי, בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, שאינו בלעדי, משולם במלואו וללא תמלוגים, ניתן להעברה וניתן להמחאה, לעשות שימוש, לאחסן, להעביר, להציג, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, לבצע, לשכפל, לערוך, ולשנות, את התוכן אשר מספק האמן לאתר אודות עצמו ואודות החוויה (לרבות תמונות, טקסטים וקבצים אחרים), ומצהיר כי הוא בעל הזכויות הנדרשות בתכנים האמורים לשם מתן הרישיון האמור לחברה.  
3.4.    אמנים הבוחרים לפרסם את החוויה באמצעות האתר, מאשרים ומצהירים כי החברה אינה אחראית לפרסום או מכירת החוויות בכל צורה שהיא, כי אין התחייבות שחוויה אשר פורסמה באתר תוזמן בהיקף מסוים (או בכלל) על ידי משתמשים, כי החברה אינה מתחייבת לפרסם את החוויה בכל מדיה אחרת למעט הפלטפורמה. כמו כן החברה אינה אחראית לזהות המשתמשים ומזמיני החוויות הרוכשים את החוויות ו/או כל התחייבות או מצג הניתן על ידי המשתמשים כאמור והאמנים מוותרים בזאת על כל טענה כלפי החברה בקשר עם האמור לעיל.
3.5.    האמנים מתחייבים שלא לעשות שימוש כלשהו במידע אישי אודות מזמיני חוויות אשר יועבר אליהם מהפלטפורמה, אלא כנדרש לשם מתן השירותים וביצוע החוויה עבור המזמין, שלא לשמור מידע זה במאגר כלשהו, ושלא להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו.

4. שימושים אסורים
4.1.    המשתמשים מתחייבים להשתמש באתר ובשירותים המוצעים בו בצורה סבירה, הוגנת וחוקית. כמו כן, מתחייבים המשתמשים שלא: 
4.1.1.    לבצע כל שימוש הפוגע באתר ו/או בשירותים ו/או במשתמשים אחרים וביכולתם לעשות שימוש באתר. 
4.1.2.    לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר.
4.1.3.    להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
4.1.4.    למסור מידע כוזב ו/או מטעה בנוגע לפרטים שיועלו על ידי המשתמשים באתר.
4.1.5.    לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או בכל זכות אחרת.
4.1.6.    להעלות לאתר תוכן כלשהו שהינו תוכן אסור או תוכן שפוגע באופן אחר בזכויותיהם של משתמשים באתר או צדדים שלישיים.
4.1.7.    להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.
4.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות, לחסום או לבטל הרשאה לשימוש באתר של משתמש אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש או נהלי החברה.

5.  קניין רוחני
5.1.    כל מידע ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו המופיעים באתר אשר לא הועברו לחברה או הועלו לאתר על ידי האמנים, לרבות טקסטים, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, וכיוצ"ב, ולרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה. 
5.2.    כל משתמש מתחייב שלא להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להוריד, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להדפיס, ליצור מאגר מידע מהתכנים המופיעים באתר, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים והשירותים המצויים בו, או להפר בכל צורה אחרת את זכויותיה של החברה, לרבות זכויות הקניין הרוחני של החברה באתר ובתכנים המופיעים בו.
5.3.    תוכן המועלה לפלטפורמה על ידי האמן (תמונות, טקסטים וכו'), הינו בבעלותו של האמן. האמן נותן לחברה רישיון לפרסם את התוכן המועלה על ידו כאמור לעיל, בפלטפורמה ובמדיות נוספות לשם קידום הזמנות של החוויה. 
6. הגבלת אחריות
6.1.    השימוש באתר ובפלטפורמה, וכל פעילות אחרת באתר הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר והתכנים המוגשים דרך האתר ניתנים כמות שהם (As Is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר או הסתמכות על התכנים או השירותים המוצעים באתר תיעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
6.2.    החברה לא תהיה אחראית כלפי כל משתמש, אמן או כלפי כל צד שלישי כלשהו לכל נזק, הפסד, או פגיעה מכל סוג בקשר עם האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים השונים המוצעים באתר, או בקשר עם כל פעולה שנעשתה על ידי המשתמש בעקבות או בקשר עם האתר. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש עקב נזקים הנובעים מהפרעות, הפסקות, נפילות, תקלות או כשלים באתר ו/או בשירותים.
החברה אינה מסננת חוויות או בוחנת את תוכנן/איכותן. החברה אינה קשורה בארגון או ביצוע החוויות, ואינה נותנה ערובה כלשהי באשר לחוויות או לאמנים. החברה אינה אחראית בשום אופן לאיכות, טיב, תקינות, חוקיות, התאמה, זמינות, או קיום החוויה, או לכל פער אחר בין ציפיות המשתמש לגבי החוויה לבין המציאות.
7. תוכן משתמשים 
7.1.    החברה עשויה לאפשר למשתמש, על פי בחירתו, לשתף משוב ביחס לחוויה שהזמין ("המשוב"). שיתוף המשוב עשוי להוביל לאינטראקציה עם גולשי האתר או משתמשים נוספים. משתף המשוב הינו האחראי הבלעדי לכל תוכן שהועלה על ידו לאתר ולכל אינטראקציה שתתרחש, אם תתרחש, לאחר מכן. 
7.2.    פרסום משובים מיועד לספק למזמינים עתידיים מידע נוסף, ענייני ורלוונטי אודות החוויה. זהו אינו המקום לשיימינג, פרסום סכסוכים או תלונות כלפי אמנים, האתר או צדדים שלישיים. במידה ויש למזמין תלונה כלשהי ביחס לחוויה שהזמין, עליו לפנות ישירות לאמן ולא לפרסם את תלונתו הפרטית בפלטפורמה.
7.3.    משתמש המעלה משוב לאתר, על ידי העלאת המשוב כאמור, מצהיר ומאשר כי הינו מודע לכך שלאחר העלאת המשוב לאתר תוכן המשוב יחשב למידע ציבורי שאינו סודי, וככזה החברה, משתמשים, גולשי האתר וכל צד שלישי אחר עשוי לצפות בו ו/או לעשות בו שימוש. החברה אינה אחראית לכל תוכן אישי שהמשתמש בוחר להעלות לאתר, והמשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמור על פרטיותו על ידי בחירתו המושכלת איזה מידע לשתף באתר. 
7.4.    משתמש המעוניין להעלות משוב לאתר מצהיר ומתחייב כי לא יעלה לאתר כל משוב שהינו תוכן אסור, כהגדרתו בסעיף‏ ‏1.4 לעיל, וכי שיתוף התוכן יעשה בהתאם ובכפוף להוראות תנאי השימוש באתר ולהוראות כל דין החל בעניין זה. כמו כן, במידה שלמשתמש טרם מלאו 18 שנה, והנו מעוניין לשתף תוכן באתר עליו להתייעץ תחילה עם הוריו בדבר התוכן אותו מעוניין לשתף. במידה ומשתמש בחר להעלות תוכן לאתר ולאחר מכן הנו מעוניין בהסרתו, החברה אינה יכולה להבטיח או להתחייב שהתוכן כאמור לא הועתק או נשמר טרם הסרתו על יד צד שלישי כלשהו.
7.5.    המשתמשים מצהירים, כי הנם מודעים ומסכימים שהחברה אינה אחראית לשום תוכן שהועלה לאתר ואינה אחראית לדיוק, אמינות, שלמות, איכות, חוקיות, התאמה, זמינות או עדכניות של התוכן כאמור. 
7.6.    על אף האמור לעיל, החברה רשאית אך אינה מחויבת לעיין ולבחון כל תוכן שהועלה לאתר ולחסום, לשנות, להוסיף, להסיר ולמחוק כל תוכן כאמור, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אינו עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש של האתר או הוראות כל דין החל בעניין זה. במידה ונתקלת במשוב באתר אשר אינו עומד בתנאי הפלטפורמה, אנא עדכן אותנו באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת המופיעה מטה.
7.7.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שהועלה על ידי המשתמשים לאתר, בכל זמן, וללא מתן הודאה מראש. המשתמש מודע ומסכים שהינו האחראי הבלעדי לגיבוי כל תוכן שהועלה, נמסר הוא קיבל מהאתר או באמצעות השירותים המסופקים על ידו. החברה אינה אחראית להסרה, מחיקה או כישלון בשמירה של כל תוכן כאמור. 

8. מדיניות פרטיות
8.1.    כללי
פרטיות המשתמשים חשובה לחברה. אנא קרא מדיניות זו בעיון וודא כי האמור בה מקובל עליך. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר החברה, ולהימנע מלמסור לחברה מידע אישי אודותיך. 
8.1.1.    אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי באתר תלוי ברצונך והסכמתך. 
8.1.2.    קטינים מתחת לגיל 18 אינם מורשים להעלות תוכן לאתר, ולא נאסף מידע אישי מזהה אודותיהם באתר.
8.1.3.    זכותך לעיין במידע האישי המעובד אודותיך בחברה. אתה יכול לבקש לעיין במידע זה, ובנסיבות מסוימות לבקש לשנות או למחוק אותו, בהתאם לחוק. 
8.1.4.    החברה לא מוכרת מידע אישי אודות המשתמשים בפלטפורמה לצדדים שלישיים, ולא מעבירה מידע אישי לצדדים שלישיים אלא בנסיבות המוגבלות המפורטות להלן.
8.2.    אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למידע אישי אודותיך, שלח לנו דוא"ל לכתובת: hopa@namogoo.com  .
8.3.    מידע שאנו עשויים לאסוף 
8.3.1.    בעת רישום מזמין חוויה לאתר, המזמין יתבקש למסור נתונים אישיים שונים לרבות שם מלא, שם ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וטקסט חופשי. פרטים אלו ישמרו אצל החברה וכן יועברו לאמן לצורך יצירת קשר עם המזמין. מבלי למסור את פרטי המידע הללו המשתמש לא יוכל להירשם ולהזמין חוויה באתר. ידוע למזמין שפרטיו האישיים יועברו לאמן לשם מתן השירותים. 
8.3.2.    לצורך פרסום חוויה, האמן יתבקש לפתוח חשבון ולמסור פרטיים אישיים כגון שם פרטי, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תמונת פרופיל, שם במה ומידע חופשי על האמן. לאחר יצירת החשבון, האמן נדרש למלא פרטים בדבר החוויה, לרבות איזו חוויה מוצעת, מה כלול בחוויה וכו'. המידע כאמור ישמר על ידי החברה לצורך פרסום החוויה ושימוש עתידי עבור האמן והמזמינים. מבלי למסור את פרטי המידע הללו האמן לא יוכל לפתוח חשבון משתמש ולפרסם את חווייתו באתר. 
8.3.3.    בעת פרסום החוויה ולצורך הזמנתה יועלה תוכן המכיל מידע אישי הקשור באמן, לרבות שם היוצר, תמונתו ופרטים נוספים לצורך תיאור החוויה. 
8.3.4.    כמו כן, הפלטפורמה אוספת מידע מסוים באופן אוטומטי כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחבר המשתמש לאתר. 
8.3.5.    החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, תחומי עניין מועדפים, עמודים שנצפו וכו'. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. 
8.3.6.    החברה משתמשת בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.
8.4.    השימוש במידע אישי
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:
8.4.1.    כדי לאפשר שימוש באתר ובשירותים המוצעים בפלטפורמה, לרבות פרסום חוויה או הזמנת חוויה, כאמור לעיל.
8.4.2.    לשם תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת השירותים המוצעים על ידי האתר.
8.4.3.    לשם איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
8.4.4.    במידה ונרשמת לקבלת דיוור מהאתר, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.
8.5.    מסירת מידע לצדדים שלישים
8.5.1.    מפעם לפעם החברה עשוייה לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי ואגרגטיבי אודות דפוסי השימוש באתר והתעניינות המשתמשים בתוכן, ובחוויות המוצעות באתר. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן אישי.
8.5.2.    אמנים אשר מפרסמים את חוויותיהם באתר, מקבלים את שמותיהם ופרטי ההתקשרות של משתמשים המעוניינים בהזמנת חוויה לשם יצירת קשר ורכישת החוויה. 
8.5.3.    לצורך פרסום החוויה באתר, יועלה תוכן המכיל מידע אישי הקשור ביוצר החוויה, לרבות שם היוצר, תמונתו ופרטים נוספים לצורך לתיאור החוויה. תוכן זה הינו פומבי.
8.5.4.    בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך או את המידע הנאסף במקרים המפורטים להלן:
•    לשותפים שלנו ונותני שירותים אשר מסייעים לנו במתן השירותים למשתמשים, וכן במקרה שהפעלת הפלטפורמה תועבר לגורם אחר, כגון עיריית תל אביב או צד שלישי כלשהו.
•    אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע אישי לצד שלישי.
•    במקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור למשתמש, לחברה או לצד שלישי.
•    במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
•    בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בקשר עם החברה, שתחייב חשיפת מידע.
8.6.    אבטחת מידע: 
החברה מפעילה מנגנוני אבטחת מידע מקובלים, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית או דליפה של מידע ולאפשר הגנה על המידע השמור באתר ובמאגרי החברה. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה והאתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
8.7.    כללי
8.7.1.    האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים, אשר אינם כפופים למדיניות זו. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים לפני שתמסור להם מידע אישי כלשהו.
8.7.2.    החברה שומרת מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לאכוף זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.
8.8.    דיוור שיווקי 
במידה והסכמת לקבל דיוור מהחברה, נשלח אליך מידע, עדכונים והצעות שונות לגבי חוויות ופעילויות. אם אינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: hopa@namogoo.com .
שונות
8.9.    החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאים אלו, או חלק מהן. כמו כן, כאמור לעיל הפעלת האתר מתבצעת בשיתוף פעולה עם עיריית תל אביב וללא מטרת רווח. 
8.10.    השימוש באתר ובשירותים והוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
8.11.    תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה של החברה וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לחברה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, לשנות או לגרוע מן השירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, בכל עת וללא הודעה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה. אנו ממליצים לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים. 
8.12.    במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
8.13.    החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של המשתמשים ושל אחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ו/או יש לך חשש כי הרשאת השימוש שלך לאתר נפרצה, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. 

9. פניה אלינו 
  1. לכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש הנך מוזמן לפנות אלינו למייל hopa@namogoo.com .
bottom of page